Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintalaki eli laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) astui voimaan 1.1.2020. Laki edellyttää asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimista vuoden 2020 aikana.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Viranomaisen velvollisuutena on auttaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaisia ja sidosryhmiä kohdistamaan tietopyyntönsä.

Palvelumme

Meillä on valmis toimintamalli asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimiseksi sekä vahva kokemus julkishallinnosta, asiakirjajulkisuuskuvauksen edellyttämien tietojen keräämisestä ja asiakirjajulkisuuskuvauksen koostamisessa hyödynnettävien asiakirjojen laatimisesta. Olemme perehtyneet muun muassa asianhallintaan, arkistointiin ja tietosuojaan.

Meiltä saatte käytännönläheisenä palveluna asiakirjajulkisuuskuvauksen. Läpikäymme kuvaukselle hyödyllisen olemassa olevan dokumentaation, käymme tarvittavat keskustelut työntekijöidenne kanssa ja keräämme asiakirjajulkisuuskuvauksen edellyttämät uudet tiedot.

Laadimme myös tiedonhallintalain edellyttämiä tiedonhallintamalleja.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.