MetaManager laajentaa tutkimus- ja selvityspalveluihin – apulaisprofessori Pekka Metso (TT) ja tutkija Talvikki Ahonen (YTT) vahvistuksiksi

Tarjoamme organisaatioiden kehitysprojekteja ja jatkuvaa toimintaa tukevia räätälöityjä selvityksiä ja tutkimuksia sekä koulutustilaisuuksia. Osaamisemme ydintä ovat teologiaan liittyvät työt ja potentiaalisina asiakkaina molemmat kansankirkot ja julkishallinto.

Esimerkiksi seurakuntasektorille tarjoamme seurakuntaliitosten sudenkuoppia ja onnistumisten edellytyksiä kuvaavia selvityksiä. Seurakunnille toteutamme myös muun muassa seurakuntalaisille ja/tai työntekijöille kohdistettavia kyselytutkimuksia. Palvelupalettiimme kuuluvat myös asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt sekä ajankohtaisista aiheista järjestettävät koulutustilaisuudet.

Olemme Suomen ainoa teologian alan selvitys- ja tutkimustöitä sekä koulutustilaisuuksia tarjoava pieni palveluntarjoaja. Pieni kokomme mahdollistaa ketteryyden, nopeuden ja palvelujen hyvän hinta-laatu -suhteen. Ainoa toinen alan palveluntarjoaja on Kirkon tutkimuskeskus.

Meistä

Kokemuksemme hyvin erilaisista organisaatioista ja niiden toimintatavoista antaa meille pohjan palvella eri sektoreiden asiakkaita. Olemme tottuneet työskentelemään projektipohjaisesti sisällöllisesti ja aikataulullisesti rajattujen selvitystöiden ja tutkimusten parissa. Teologian, yhteiskuntatieteen ja historian tutkintomme puolestaan antavat meille riittävän yleissivistyksen käsitellä monenlaisia aiheita riittävän laadukkaasti.

Pekka Metso (TT) työskentelee käytännöllisen teologian apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla. Pekka on pitkän linjan teologian tutkija ja opettaja.

Talvikki Ahonen (YTT) on yhdistänyt yhteiskuntapolitiikan ja teologian kirkkoturvaan liittyvissä tutkimuksissaan. Talvikin yhteiskuntapolitiikan väitöskirja Nykyaikainen kirkkoturvatoiminta Suomessa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa toukokuussa 2019. Talvikki on Itä-Suomen yliopiston vieraileva tutkija.

Mikko Punkki (FM, TM) on hiljattain saanut valmiiksi kyselytutkimuksena toteutetun pro gradun Suomen ortodoksisen kirkon 20-45-vuotiaiden jäsenten kirkollista aktiivisuudesta. Mikko kiittää kaikkia kyselyyn ja kyselylomakkeen testaukseen osallistuneita.

Eeva Miettinen (FM, historia) on asiakirjahallinnan asiantuntija ja kokenut arkistojen pohjalta tehtävien selvitysten ja tutkimusten laatija.

Uudistamme parhaillaan MetaManagerin sivuja. Tiedotamme uudistetuilla sivuilla lisää palveluistamme syyskuun aikana.