MetaManager - Asiakirjahallintaa ammattitaidolla

Palvelumme

Tiedonhallinnan palvelut

 • Markkinakartoitus
 • Vaatimusmäärittelyt
 • Kilpailutus
 • Käyttöönottoprojektien suunnittelu
 • Testaus
 • Jatkokehitys

 

Konsultointi ja koulutus tiedonhallintalain tiimoilta

Tietosuoja-asetukseen liittyvät palvelut

 • Tietosuojan nykytilan kartoittaminen ja jatkotoimenpiteiden määrittely
 • Tietosuoja-asetukseen liittyvien asiakirjojen laatiminen yhteistyössä asiakkaan kanssa, muun muassa:
  • seloste käsittelytoimista
  • tietosuojapolitiikka
  • riskianalyysi
  • omavalvontasuunnitelma
  • vaikutustenarviointi
  • ohjeet henkilötietoja käsitteleville työntekijöille
  • tietotilinpäätös

Paperiarkistojen järjestämisprojektien suunnittelu ja tukeminen

Koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen

Muut asiakirjahallintaan liittyvät palvelut sopimuksen mukaan

Tutkimus- ja selvityspalvelut