Asiakirjahallinnan auditoinnit

Metsä voi olla joskus vaikeaa nähdä puilta. Kokonaiskuvan hahmottaminen on erityisen tärkeää muutostilanteessa, esimerkiksi organisaatiofuusiossa ja tietojärjestelmää hankittaessa. Voimme auttaa teitä luomaan kokonaiskäsitystä asiakirjahallintanne nykytilanteesta, ongelmakohdista sekä kehittämistarpeista. Auditoinnin voi toteuttaa koko asiakirjahallinnan laajuudelta tai sovituilta osa-alueilta. Auditointipalvelumme kattavat asiakirjahallinnan näkökulmasta prosessit, dokumentaation ja tietojärjestelmät.

Meillä on kokemusta lukuisista ja erilaisista auditoinneista, omavalvonnasta sekä julkishallinnon organisaatioiden toiminnan tarkastuksista. Mikko on esimerkiksi työskennellyt ylitarkastajana Kansallisarkiston organisaatiossa ja tarkastanut kymmeniä julkishallinnon organisaatioita.