Kysely- ja haastattelututkimukset

Kysely- ja haastattelututkimukset

Voimme kartoittaa seurakuntalaisten sekä kirkon työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien näkemyksiä kyselyin ja haastatteluin. Tutkimuksen tavoitteet räätälöidään luonnollisesti asiakkaan tarpeita vastaaviksi ja toimintaa tukeviksi.

Kyselytutkimus voi koskea esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Seurakuntaliitokseen liittyvät kysymykset.
  • Näkemykset seurakunnan toiminnasta ja kehittämiskohteista.
  • Henkilöstön ja luottamushenkilöiden työtyytyväisyys.
  • Teologiaan liittyvien lehtien lukijatutkimukset. Lukijatutkimus on hyödyllinen apuväline lehden sisällön ja myös ilmoitusmyynnin edistämiseksi.

Konsultointi teologiaan kytkeytyvissä kyselytutkimuksissa

Jos haluat toteuttaa kyselyn itse, voimme toimia konsultteina esimerkiksi kysymystenasettelussa ja aineiston keräämisessä.

Kerromme luonnollisesti mielellämme lisää palveluistamme, ota halutessasi yhteyttä!