Helsingin kulttuurikeskuksen tiedonohjaussuunnitelman laatiminen

Yhteyshenkilö: Yhteispalvelupäällikkö Anna Mattila, puh. 09-310 29871, etunimi.sukunimi@hel.fi

Helsingin kulttuurikeskus (Kulke) on taiteen, kulttuurin ja luovuuden edistäjä, joka kehittää kulttuurisesti rikasta ja monimuotoista Helsingin seutua.

Kulttuurikeskuksen TOS-osaprojekti saatiin valmiiksi yli puoli vuotta etuajassa. Varsinainen työ aloitettiin tammikuussa ja jo toukokuussa työ oli valmis. Tämä siitäkin huolimatta, että kaikki kolme projektiryhmän jäsentä teki TOS-töitä sivutoimisesti vain joitakin tunteja viikossa.

Poikkeuksellisen nopeaan etenemiseen vaikutti merkittävästi kulkelaisten aktiivisuus sekä projektissa vallinnut hyvä henki ja tekemisen meininki.

Projektin aikana laadittiin tehtäväluokitus sekä TOS Kulken substanssitehtäville.

Lisäksi projektissa kartoitettiin kokonaisarkkitehtuuri- ja TOS-työn rajapinnat sekä määriteltiin ko. projektien molemminpuoliset hyödyt.

TOS-työpajoihin osallistuneet kulkelaiset antoivat myönteistä palautetta. Hyödylliseksi koettiin muun muassa oman toiminnan kartoittaminen ja kehittäminen sekä tiedon lisääntyminen asiakirjahallinnan käytännöistä.

TOS-projekti poiki kehitysajatuksia muun muassa Kulken prosessien jatkokehittämiseen ja paperiarkistoinnin hoitamiseen liittyen.