Jämsän kaupungin asianhallinnan kehittäminen

Yhteyshenkilö: hallintojohtaja Auli Korhonen, puh. 040-557 2146, etunimi.sukunimi@jamsa.fi

Jämsän kaupungin ja MetaManagerin työntekijät selvittivät yhteistyössä kaupungin asianhallintaan liittyviä kehittämiskohteita. Työn aikana käytiin läpi Dynasty -asianhallintajärjestelmän käyttötapojen yhtenäistämistarpeita, vastuita ja asiankäsittelyprosessin vaiheita. Lisäksi kartoitettiin asianhallintajärjestelmän käyttöön liittyvän ohjeistuksen muutostarpeita ja järjestelmän käyttökoulutustarvetta. Edelleen käsittelyssä olivat etenemismalli tiedonohjaussuunnitelman loppuunsaattamiseksi sekä sähköiseen säilyttämiseen siirtymisen edellytykset.