KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN ASIAKIRJAHALLINNAN KEHITTÄMINEN

Mikko Punkki työskenteli Kotka-Kymin seurakuntayhtymän asiakirjahallinnan kehittämisen parissa vuosina 2008-2009. Toimeksiantoon kuului arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) ja arkistosäännön laatiminen sekä arkistoaineiston inventoinnin ohjaaminen. Inventointi oli paikallaan, sillä seurakuntayhtymän hallussa oleva aineisto sijaitsi useassa eri tilassa.

AMSin ja arkistosäännön tiimoilta Mikko Punkki palaveerasi seurakuntayhtymän työntekijöiden kanssa noin 50 kertaa, tapaamisiin osallistui kymmeniä seurakuntayhtymän työntekijöitä.

Projektin lopputuloksena Kotka-Kymin seurakuntayhtymän käyttöön saatiin arkistonmuodostussuunnitelma ja arkistosääntö. Inventointityön ansiosta yhtymän hallussa olevat aineistot saatiin luetteloitua yksityiskohtaisesti. Lisäksi laadittiin raportti seurakuntayhtymän ja seurakuntien asiakirjahallinnan jatkokehittämiseksi.