Ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen EU:n tietosuoja-asetusta koskeva projekti

Projektilla valmistauduttiin EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin, tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Projektissa kartoitettiin ortodoksisen kirkon palvelukeskuksen tietosuojakäytäntöjen nykytila sekä määriteltiin tarvittavat jatkotoimenpiteet. Projekti saatiin valmiiksi 5 kuukautta etuajassa.