Siuntion kunta valitsi MetaManagerin tiedonhallintamalliprojektiin

Siuntion kunta kilpailutti tiedonhallintamalliprojektinsa suunnittelun ja toteutuksen konsultoinnin valiten MetaManagerin yhteistyökumppaniksi. Tiedonhallintalaki velvoittaa tiedonhallintayksikköjä laatimaan tiedonhallintamallin 31.12.2020 mennessä.