Tietosuojaseloste koulutusrekisteri

Tmi MetaManager – tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Metamanager
Y-tunnus: 2120970-0
Osoite: Kimpikuja 1 a 7, 80220 Joensuu
Puhelin: 040-593 1732

2. Yhteyshenkilö

Mikko Punkki
etunimi.sukunimi@metamanager.fi
Puhelin: 040-593 1732

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia tmi MetaManagerin rekistereitä:

  • Koulutustilaisuuksien osallistujarekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Asiakassuhteen muodostuminen koulutustilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Asiakassuhteen ylläpito koulutustilaisuuteen ilmoittautumisesta laskutukseen.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus on koulutustilaisuuksien järjestämisen tukeminen ja yhteydenpito osallistujiin. Koulutustilaisuuksien osallistujarekisteri muodostuu osallistujien ilmoittautumisen yhteydessä antamista tiedoista. Ilmoittautumisen yhteydessä tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn on pyydetty ilmoittautujalta suostumus.

Käytämme kerättyjä tietoja verkkosivujemme kehittämiseen, sähköposti- ja muuhun markkinointiviestintään sekä mainonnan kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Kerätyt tiedot koskevat ilmoittautujan ja ilmoittautujan työnantajan yhteys- ja laskutustietoja sekä ilmoittautujan mahdollista erikoisruokavaliota. Kerätyt tiedot ovat:

  • Ilmoittautujan etu- ja sukunimi sekä työnimike
  • Ilmoittautujan työnantajan nimi
  • Ilmoittautujan puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Ilmoittautujan erikoisruokavaliotoive
  • Laskutusosoite tai verkkolaskuosoite
  • Laskutusviite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan koulutustilaisuuden osallistujalta itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja käsittelyn kesto

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsee ainoastaan se tmi MetaManagerin työntekijä, jonka toimenkuva vaatii rekisterin käsittelyä.

Säilytämme tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme tiedot yksinomaan sähköisesti.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mikko.punkki@metamanager.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html