MetaManager Oy – Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Metamanager Oy
Y-tunnus: 3269149-1    
Osoite: Kimpikuja 1 a 7, 80220 Joensuu
Puhelin: 040-593 1732

2. Yhteyshenkilö

Mikko Punkki
etunimi.sukunimi@metamanager.fi
Puhelin: 040-593 1732

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia tmi MetaManagerin rekistereitä:

  • Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. lomakkeella kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus on MetaManagerin markkinointiviestintä ja mainonnan kohdentaminen. Keräämme ja tallennamme tietoa nykyisistä asiakassuhteista ja markkinointiin liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien asiakastietojen kerääminen perustuu yritystoimintaan. Keräämme tiedot osittain itse ja osittain potentiaalisten asiakkaiden yhteydenotoista. Yhteydenotot voivat tapahtua puhelimitse, sähköpostitse, etäpalaverissa, kasvotusten tai MetaManagerin sivujen yhteydenottolomakkeella. Yhteydenottolomakkeella on linkki tähän tietosuojaselosteeseen. 

Käytämme kerättyjä tietoja ja anonyymejä tilastoja verkkosivujemme kehittämiseen, sähköposti- ja muuhun markkinointiviestintään sekä mainonnan kohdentamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot koskevat asiakasorganisaatioita ja potentiaalisten asiakasorganisaatioiden edustajien yhteystietoja.

Kerätyt tiedot ovat:

  • Organisaation edustajan etu- ja sukunimi
  • Organisaation nimi
  • Organisaatioon liittyvä muu tekstimuotoinen lisätieto, kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai syy
  • Mahdollinen markkinointikielto
  • Organisaatioiden itsensä netissä julkaisemat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja anonyymi verkkoanalytiikka

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti netin julkisista tiedoista ja asiakkaalta itseltään asiakkaan yhteydenottojen myötä ja asiakassuhteen aikana.

Säännönmukaisiin tietolähteisiin lukeutuvat uutiskirjetilausten sisältämät tiedot (hlön nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen puhelinnumero sekä henkilön mahdollisesti kirjoittamat lisätiedot).

Keräämme verkkosivuille kytkettyjen Google Analyticsin ja Tawkton kautta anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja käsittelyn kesto

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsee ainoastaan se MetaManager Oy:n työntekijä, jonka toimenkuva vaatii rekisterin käsittelyä.

Säilytämme tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytämme tiedot yksinomaan sähköisesti.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mikko.punkki@metamanager.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html