Markkinointi-instituutti, koulutustyöt

Mikko Punkki on vuosina 2008–2011 kouluttanut Markkinointi-instituutissa Sihteerin ammattitutkintoon sisältyvässä Asiakirjahallinnan kurssissa.

Markkinointi-instituutti on aikuiskoulutuksen ja henkilöstön kehittämisen ammattilainen. Se kouluttaa työelämässä toimivia aikuisia lukuisilla liike-elämän eri alueilla sekä rakentaa yritysvalmennuksen keinoin organisaatioille toimivampaa työyhteisöä.