Merentutkimuslaitos (MTL) – tiedonhallintasuunnitelman (THS) laadinta

Tammikuussa 2009 lakkautettu Merentutkimuslaitos oli liikenne- ja viestintäministeriön alainen tutkimuslaitos, joka tuotti meritieteellistä tietoa päätöksenteon ja käytännön tarpeisiin. Tämä valtion tutkimuslaitos palveli merenkulkua, teollisuutta, talouselämää, viranomaisia ja yksityisiä kansalaisia.

Merentutkimuslaitos sijaitsi Kumpulassa Dynamicum-talossa. Vuonna 1918 perustetussa virastossa työskenteli noin 120 henkilöä.

Mikko Punkki aloitti 13.10.2008 työn MTL:n tiedonhallintasuunnitelman (THS) laatimiseksi. Haasteena oli saada työ valmiiksi ennen vuodenvaihteessa 2008/2009 tapahtuvaa MTL:n lakkauttamista. Deadlineksi sovittiin 19.12.2008, aikaa työhön oli siis vain kaksi kuukautta. Päätavoitteena oli dokumentoida tiedonhallintasuunnitelmaan MTL:n asiakirjahallinnan käytännöt ja välittää siten tarvittavat tiedot asiakirjahallinnasta Ilmatieteen laitokselle ja Suomen ympäristökeskukselle, jotka tulisivat perimään MTL:n toiminnot. THS tulisi toimimaan myös arkistolaitokselle lähetettävänä asiakirjojen säilytysaikaesityksenä.

Tiukasta aikataulusta huolimatta työ eteni hyvin ja se toteutettiin laadukkaasti aikataulussa. Korvaamattomana apuna tässä oli MTL:n henkilöstö, joka osallistui kiitettävällä asenteella THS:n laadintaan. Mikko Punkki piti viraston edustajien kanssa 51 palaveria hankkeen eri osa-alueiden tiimoilta, tapaamisiin osallistui noin 40 MTL:n työntekijää. Lisäksi projektista pidettiin tiedotustilaisuudet MTL:n arkistotyöryhmälle ja toimintayksiköiden edustajille.

Erityiskiitos hyvästä yhteistyöstä kuuluu MTL:n yhteyshenkilölle Risto Lerssille. Risto työskentelee nykyisin työmarkkinapäällikkönä Sivistystyönantajat ry:ssä.