ROHTO – arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) laadinta

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO tehtävänä oli edistää rationaalista lääkehoitoa kokoamalla ja välittämällä lääkehoitoa edistävää tietoa ja saattamalla sitä käytännön toiminnaksi.

Mikko Punkki laati Lääkehoidon kehittämiskeskukselle arkistonmuodostussuunnitelman alle kolmessa kuukaudessa. Työaikaa projektiin käytettiin vain 60 % budjetoidusta kokonaistyöajasta. Projektin hyvän lopputuloksen saavuttamista edesauttoi merkittävästi yhteistyöhaluinen viraston henkilöstö.

Lääkehoidon kehittämiskeskuksen yhteyshenkilönä projektissa toimi laitoksen johtaja Taina Mäntyranta.