Vuosikansiot

Tietoa meistä

Mikko PunkkiMIKKO PUNKKI

Olen saanut työskennellä useissa kymmenissä asiakirjahallinnan projekteissa vuodesta 2001 alkaen. Olen tehnyt töitä kymmenien eri organisaatioiden kanssa julkishallinnossa, seurakuntasektorilla, liikemaailmassa sekä kolmannella sektorilla.

Monipuolinen työkokemus

Monenlaista hattuakin olen saanut pitää päässäni. Roolini on vaihdellut käytännön työn tekijästä muun muassa konsulttiin, kouluttajaan, projektipäällikköön, yrittäjään ja esimieheen. Työvuosistani olen käyttänyt kuusi vuotta virkamiehenä, seitsemän yrittäjänä ja kolme tietojärjestelmätoimittajan palveluksessa.

Osaamisalueet

Osaamisalueisiini kuuluvat muun muassa tiedonohjaus, dokumenttien- ja asianhallinta sekä sähköinen arkistointi. Olen työskennellyt myös em. alueiden tietojärjestelmien kilpailutuksen, tuotekehityksen ja testauksen parissa.

Tarkempia tietoja työhistoriastani saa Linkedinistä.

Panostan laatuun

Haluan keskittyä asiakkaan tilanteeseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. En tuota hätäisesti kyhättyjä liukuhihnapalveluita.

EEVA MIETTINEN

Eeva on työskennellyt asiakirjahallinta-alalla vuodesta 1975 alkaen. Hän on toiminut muun muassa Turun ja Helsingin kaupunginarkistoissa, Valtioneuvoston arkistossa, Tekesissä ja Lapin sairaanhoitopiirissä.

Eevalla on  monipuolinen ja kokonaisvaltainen työkokemus niin asiantuntija- kuin esimiesnäkökulmasta. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat muun muassa asian- ja dokumenttienhallinta, tiedonohjaus, manuaalinen ja sähköinen arkistointi sekä tietosuoja.  Työuran aikana hänelle ovat tulleet tutuiksi sekä kunnallis- että valtionhallinto.

KAISA RIHU

Kaisa Rihu on kokenut tiedonhallinnan ammattilainen, jolla on 15 vuoden monipuolinen kokemus tiedon- ja asianhallinnan parista erityisesti valtionhallinnon eri hallinnonaloilta, myös seurakuntasektori on hänelle tuttu. Kaisan erityisenä vahvuutena on projektien johtaminen, organisaation tiedon- ja asianhallinnan sekä toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen, kuten eAMS:n/TOS:n ja muun ohjeistuksen laadinta ja tiedonhallintalain mukaisten velvoitteiden huomioiminen toiminnassa. Lisäksi Kaisalla on vahva ote henkilöstön kouluttamiseen ja sparraamiseen, toimintaprosessien yhtenäistämiseen sekä erilaisten tietojärjestelmien käyttöönottoon ja kehitystyöhön.

Kaisa on toiminut aktiivisesti mukana erilaisissa työryhmissä, kuten Tiedonhallintalautakunnan toimintalähtöisessä asianhallintajaostossa ja alan yhteistyöverkostoissa. Viime vuodet Kaisa on ollut Kansallisarkistossa rakentamassa uudistunutta sähköisen arkistoinnin palvelua osana SAPA-projektia, ja tiedon elinkaaren hallinta ja sähköisen arkistoinnin kokonaisuus kuuluukin myös Kaisan vahvuuksiin.