Fingrid Oyj valitsi MetaManagerin asiakirjahallinnan ja kirjaamotoimen kehittämisprojektiinsa

Fingrid Oyj kilpailutti asiakirjahallinnan ja kirjaamotoimen kehittämisprojektinsa ja valitsi MetaManagerin yhteistyökumppaniksi. MetaManagerin kirjaamotoimeen liittyvistä palveluista saa lisätietoja tästä.