Asiakirjatyypit-blogi 2/2021. Asiakirjahallinnan osaajien työtilanne – Töitä riittää, arvostusta nihkeämmin

Töitä on tarjolla

Tässä Asiakirjatyypit-blogin kirjoituksessa pohdin asiakirjahallinnan osaajien työllisyysnäkymiä ja niihin liittyen alan arvostusta.

Itse en tunne ketään alalle kouluttautunutta ja jo alan työkokemusta saanutta ihmistä, joka olisi vasten tahtoaan työttömänä. Keskustelin myös kahden asiakirjahallinnan parissa työskentelevän ystäväni kanssa ja heillä oli sama kokemus. Alan arvostuksessa olisi petrattavaa, mutta töitä on kokemuksemme mukaan yleisesti ottaen riittänyt ainakin pääkaupunkiseudulla. Maakunnissa työllistyminen on saattanut olla hankalampaa. Kolmen ihmisen kokemukset eivät välttämättä vastaa universaalia totuutta, joten aihepiiriä kannattaa selvittää tarkemmin tai ainakin sen verran kuin blogikirjoituksen puitteissa on mahdollista ja mielekästä.

Laskin Kansallisarkiston Arkistolistalla olleen viime vuonna harjoittelupaikkailmoitukset pois lukien yhteensä noin 150 vakituisten ja määräaikaisten pestien työpaikkailmoitusta. Kyseessä on likiarvo, sillä osa paikoista ilmoitettiin Arkistolistalla kahdesti tai useammin. Vanhentuneiden ilmoitusten linkit eivät ymmärrettävästi aina toimineet, joten paikoitellen oli mahdotonta varmistaa oliko työpaikkaa mainostettu useammin kuin kerran. Rekrytoijien kolmen kärki koostui pääkaupunkiseudulla kokonaan tai suurelta osin toimivista organisaatioista. Ylivoimaisesti ahkerin rekrytoija oli yli 20 työpaikkailmoituksella Kansallisarkisto, toiseksi sijoittui Helsingin kaupunki ja kolmanneksi Valtioneuvoston kanslia.

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistyksen (TAAY) noin 500 henkisestä jäsenkunnasta oli vuonna 2019 työttömänä, lomautettuna tai vuorotteluvapaalla yhteensä vain 2,7 %. Lukua voidaan verrata huomattavasti korkeampaan Suomen kansalliseen työttömyysasteeseen, joka oli joulukuussa 2019 6,0 % ja joulukuussa 2020 7,8 %. Paljon paremman vertailukohdan tarjoaa kuitenkin korkeakoulutettujen työttömyysaste, sillä valtaosalla TAAY:n jäsenistä on korkeakoulututkinto. Vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla suomalaisilla työttömyysaste on perinteisesti koko maan työttömyysastetta matalampi. Korkeasti koulutetuilla työttömyysaste oli vuonna 2018 4,8-4,9 %, eli sekin oli selvästi TAAY:n jäsenistön työttömyysastetta korkeampi.

Opiskelijoita TAAY:n jäsenistössä oli vuonna 2019 tosin vain 5,6 %, joten ehkä vastavalmistuneiden työttömyys ei juurikaan näy TAAY:n jäsenten matalassa työttömyysasteessa. Alle 30-vuotiaita onkin ammattiyhdistyksen jäsenistössä alle kymmenen prosenttia. Suurin ikäryhmä on 31-40-vuotiaat.Koko jäsenkunnasta hieman yli puolet eli 51,6 % asui Uudellamaalla. Uudenmaan maakunnassa asui vuoden 2019 lopussa kuitenkin ”vain” 30,6 % suomalaisista. TAAY:n jäsenistön uusimaalaisten suurempi prosentuaalinen osuus selittyneen asiakirjahallinta-alan työpaikkojen keskittymisellä pääkaupunkiseudulle.

”Mie vihaan arkistointia!” – alan arvostusongelmat

Yleisesti ottaen töitä siis riittää alallamme, mutta arvostuksen kanssa voi olla vähän niin ja näin. Itse muistan elävästi 19 vuoden takaa ensimmäisen kahvitaukoni ensimmäisessä valmistumiseni jälkeisessä työpaikassani. Noin 60-vuotias rouva kysyi minulta: ”Mitä sie poika olet tullut tänne tekemään?”. Kerroin innokkaasti, että arkistonmuodostussuunnitelmaa. Sain rehellisen ja suorasanaisen vastauksen: ”Mie vihaan arkistointia!”. Samassa työpaikassa tuli ensimmäisellä työviikollani istuttua kaikkien työntekijöiden yhteisessä infotilaisuudessa ja kuulin jostain takaani jonkun puhuvan alkavasta AMS-projektista ja kuinka ei yhtään kiinnostaisi lähteä palaveriin ”jonkun ***** Pekka Punkin kanssa.”

Nuo kokemukset hymyilyttivät (tai ainakin hymyilyttävät näin jälkikäteen) ja Pekka on hieno nimi. Edellä kuvatut kommentit ovat alaamme kohdistuvassa kriittisyydessään työurani ääriesimerkkejä. Usein asiakirjahallinnan merkitys on kyllä tunnistettu. Alaa lyttäävää kritiikkiä useammin olen törmännyt asiakirjahallinnan tietynlaiseen näkymättömyyteen ja ihmisten kokemuksiin alamme värittömyydestä. Minulle on esimerkiksi kerrottu asianhallinnan olevan yhtä mielenkiintoista kuin maalin kuivumisen tuijottaminen. Eräässä organisaatiossa huomasin, että minulla oli ammatillisessa mielessä usein aktivoituva, tahdonvastainen supervoima eli näkymättömyys. Olin näkymätön mies, asiakirjahallinnan yksinäinen sankari, joka kantoi leveillä harteillaan työpaikkansa asiakirjahallintaa. Harmikseni huomasin näkymättömyyden aktivoituvan vain työpaikalla, joten suunnitelmani sivutoimisen kansainvälisen huippuvakoojan työstä kuivuivat valitettavasti kokoon.

Keskusteluni kollegoiden kanssa ovat osoittaneet minulle, että kokemukseni eivät ole valitettavasti mitenkään ainutlaatuisia. Aihepiiriä on myös tutkittu systemaattisesti. Pekka Henttonen ja Tuija Kautto ovat kirjoittaneet asiakirjahallinnasta näkymättömän työn muotona. He kertovat artikkelissaan Records management as invisible work: A study of Finnish municipalities (2020) useiden kansainvälisten asiakirjahallinnan tutkimusten antavan viitteitä siitä, että muut tietoammattilaiset ovat jättäneet asiakirjahallinnan osaajat arvostuksessa taakseen teknologian nopean kehityksen ja tiedon pirstaloitumisen myötä.  Artikkelia varten tehty haastattelu- ja kyselytutkimus osoitti, että kuntien asiakirjahallinnan professio ja asiakirjahallinta täyttivät yhdeksän kymmenestä Henttosen ja Kauton tutkimuskirjallisuuden pohjalta näkymättömälle työlle antamasta piirteestä. Haastattelu- ja kyselytutkimuksesta ilmeni myös asiakirjahallinnan osaajien kokevan, ettei asiakirjahallintaa arvosteta ja että heitä muistetaan usein vain silloin kun jotain kielteistä tapahtuu.

Tässä blogikirjoituksessa pääsin raapaisemaan näiden mielenkiintoisten aihepiirien eli työllisyystilanteen ja alan arvostuksen pintaa. Kirjoitan ehdottomasti ehkä niistä (tai jostain muusta) lisää, mikäli se lukijoita vaikuttaa kiinnostavan. Palautetta ja ehdotuksia mahdollisen tulevan kirjoituksen aiheesta voi halutessa lähettää osoitteeseen etunimi.sukunimi@metamanager.fi, saa soittaakin 040-593 1732.

Seuraavat blogikirjoituksemme saat sähköpostiisi tilaamalla uutiskirjeemme tästä, tilauslomakkeelle voit kirjoittaa kenttään Viesti sanan Uutiskirje. Uutiskirjeen tilaus onnistuu myös lähettämällä meiliä minulle. Lähetämme uutiskirjeitä vuodessa arviolta 2-4 kappaletta, joten sähköpostilaatikolle ei pääse niistä ähkyä syntymään.

Tietosuojaselosteeseemme pääset tästä.

Voikaa hyvin.

Ystävällisesti,

Mikko

www.metamanager.fi