Tiedonhallintamallin (THM) laatiminen

Tiedonhallintamalli eli tuttavallisemmin THM on 1.1.2020 voimaan astuneen tiedonhallintalain vaatima kuvaus tiedonhallintayksikön tiedonhallinnasta. Laki edellyttää tiedonhallintamallin laatimista yhden vuoden siirtymäajalla eli 1.1.2021 mennessä.

Tiedonhallintamallissa on tarkoitus yhdistää tiedonhallintaa koskeva moninainen informaatio ja mahdolliset olemassa olevat kuvaukset organisaatiota palvelevaksi paketiksi. Mallille tärkeitä ovat muun muassa tiedonohjaussuunnitelma/arkistonmuodostussuunnitelma, tietosuoja-asetuksen edellyttämät kuvaukset sekä arkkitehtuurikuvaukset. Monella organisaatiolla ei ymmärrettävästi ole kattavasti edellä mainittuja kuvauksia, joten tiedonhallintamallin laatimisessa kannattaa varautua olemassa olevien tietojen kokoamisen lisäksi uuden tiedon tuottamiseen.

Palvelumme

Meillä on vahva kokemus julkishallinnosta, tiedonhallintamallin edellyttämien tietojen keräämisestä ja mallin koostamisessa hyödynnettävien kuvausten laatimisesta. Olemme perehtyneet muun muassa asianhallintaan, arkistointiin ja tietosuojaan. Olemme työskennelleet myös lukuisissa tietojärjestelmäprojekteissa sekä kokonaisarkkitehtuurin, tietoturvan, laatutyön ja valmiussuunnittelun parissa.

Meiltä saatte käytännönläheisenä palveluna tiedonhallintamallin tai sen osan koostamisen. Läpikäymme mallille hyödylliset olemassa olevat kuvauksenne, käymme tarvittavat keskustelut työntekijöidenne kanssa ja keräämme tarvittaessa yhteistyössä kanssanne mallin edellyttämät uudet tiedot.

Siuntion kunnalle tekemästämme tiedonhallintamallityöstä saat lisätietoja tästä.

Laadimme myös tiedonhallintalain edellyttämiä asiakirjajulkisuuskuvauksia.

Palvelupalettimme on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Ota halutessasi yhteyttä ja kysy lisää.